× بستن تبلیغات

استخدام درجه دار و امدادگر در نیروی زمینی ارتش

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از نیروی های درجه دار و امدادگر آقا با مدرک تحصیلی دیپلم و محدوده سنی بین 17 الی 20 سال به صورت 5 سال پیمانی با شرایط ذیل از طریق آزمون علمی دعوت به همکاری می نماید:

الف) شرایط عمومی

1)متدین به دین اسلام

2 ) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

3) معتقد به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آنها

4) نداشتن محکومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران

5) نداشتن محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی…

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

استخدام چهارمین آزمون دستگاه های اجرایی در سال 96

ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام و در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ (ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه (1396 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

ﺗﻌﺎرﯾﻒ:

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﻟﻒ) دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ: ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

استخدام 3 رديف شغلي در گروه صنايع برق و انرژي صبا


گروه صنايع برق و انرژي صبا جهت تكميل كادر پرسنلي خود در 3 رديف شغلي در تهران دعوت به همكاري مي نمايد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.

استخدام 4 رديف شغلي در شركت آرين موتور نمايندگي ميتسوبيشي

شركت آرين موتور (نمايندگي ميتسوبيشي) جهت تكميل كادر پرسنلي خود اقدام به جذب نيرو براي 4 رديف شغلي در تهران نموده است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.

استخدام وزارت نیرو – شرکتهای آب و فاضلاب شهری در سال 96


شرکت های آب و فاضلاب شهری زیر مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو، در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهای استخدامی ، تعداد 271 نفر از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های برتر را از پس از انجام مصاحبه استخدامی و گزینش درصورت دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ذیل و کسب امتیازات لازم در مصاحبه، استخدام می نماید.

الف) شرایط عمومی استخدام شرکت های آب و فاضلاب شهری :

 • داشتن تابعیت ایران
 • انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای داوطلبان مرد
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
 • نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند
 • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهای استخدامی
 • احراز صلاحیت های عمومی به تأیید گزینش
 • عدم منع قانونی جهت استخدام
 • کسب امتیازات لازم در مصاحبه های استخدامی

جهت کسب اطلاع بیشتر اینجا کلیک نمایید

استخدام کارشناس همراهی مشتریان در شرکت آسان پرداخت-آپ

شرکت آسان پرداخت-آپ از نیروی کارشناس همراهی مشتریان با مدرک حداقل فوق دیپلم IT , ICT و کامپیوتر ، دارای روابط عمومی بالا و فن بیان مناسب در تهران دعوت به همکاری می نماید.

محل کار : پارک علم و فناوری پردیس

مزایا : محیطی پویا و فعال برای جوانان جویای کار به ویژه در شرق تهران همراه با آموزش رایگان و سرویس رفت و آمد

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

اطلاعیه درخصوص زمان ثبت نام و برگزاری چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سال 1396

به دنبال اطلاعیه منتشر شده در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال 1396، به اطلاع کلیه داوطلبان چهارمین آزمون استخدامی برای دستگاه های:

 • وزارت آموزش و پرورش
 • بانک سپه
 • بانک مسکن
 • سازمان حسابرسی…

جهت کسب اطلاع بیشتر اینجا کلیک نمایید.

استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش در سال 96

قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) ارتش به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، ازبین دارندگان مدرک دیپلم جهت آموزشگاه نظامی به صورت پیمانی (5 ساله) داوطلب پسر می پذیرد.
الف) شرایط استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش
شرایط عمومی:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • متدین به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و احکام اسلامی
 •  نداشتن سوء پیشینه کیفری،سیاسی و اخلاقی
 • عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر
 • داشتن سلامت روانی و جسمانی برابر گواهی اداره بهداشت و درمان (حداقل قد160 سانتیمتر)
 • موفقیت در آزمایش های ورودی(علمی،روان سنجی، معاینات ، آمادگی جسمانی و مصاحبه‌های حضوری )
 • با توجه به شبانه روزی بودن دوره آموزش داوطلبان باید مجرد بوده و تا اتمام دوره آموزشی مجرد باقی بمانند
 • تعیین محل خدمت بر اساس نیاز سازمان خواهد‌بود

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

استخدام نیروی انتظامی در استان ایلام در سال 96

سردار «نورعلی یاری»، فرمانده انتظامی استان ایلام از استخدام در نیروی انتظامی ایلام در مقطع درجه‌داری خبر داد.

مرکز گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی استان ایلام در مقطع درجه‌داری از بین دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم یا پیش‌دانشگاهی (کلیه گرایش‌ها ) از بین آقایان از طریق آزمون ورودی و دیگر مراحل گزینش و استخدامی (مصاحبه ، معاینات پزشکی و … ) با شرایط ذیل جذب نیرو می کند.
جهت کسب اطلاع بیشتر اینجا کلیک نمایید.

× بستن تبلیغات